Fundacja OnWater organizuje wielkie sprzątanie rzeki Oławy i prosi wodniaków o pomoc!

mat. organizatora

mat. organizatora

Potrzebni są wodniacy, uczniowie i mieszkańcy miasta. Do uprzątnięcia mamy odcinek rzeki o długości 1,5 km. Z akcji zbierania odpadów powstanie instalacja przestrzenna i materiał filmowy.

W piątek, 25 września, warto przyłączyć się do akcji sprzątania rzeki na odcinku od Placu Społecznego, aż do kąpieliska Niskie Łąki. Zbiórka chętnych wyznaczona jest na godzinę 8:45-9:00 przy Przejściu Podziemnym przy Placu Społecznym.

Pierwsza, edukacyjna część spotkania potrwa do godziny 10:30. W tym czasie organizatorzy zaprezentują przygotowane prelekcje, takie jak „Czysta rzeka = woda do życia” oraz wprowadzą uczestników spotkania w tajniki warsztatów kreatywnych „Płaskorzeźba/Relief w Recyklingowej Współczesności”. Odbędzie się również dyskusja nad SPOŁECZNĄ MAPĄ MIEJSC AKTYWNOŚCI NAD RZEKĄ”, szkolenie WOPR, a na koniec pozostanie już tylko podział na brygady i odprawa. Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na brygady po 5-10 osób. Każdy otrzyma kapok, by móc bezpiecznie pracować, znajdując się na łodzi.

Samo sprzątanie rzeki zaplanowane jest na dwie godziny (od 10:30 do 12:30). Uczestników czeka oczyszczanie wody i nabrzeży rzeki Oława przy wykorzystaniu podbieraków, bosaków, łodzi, kajaków. Do posprzątania jest odcinek o długości 1,5 kilometra od Żabiej Ścieżki (sąsiedztwo Szpitala im. T. Marciniaka przy ul Traugutta) do byłego kąpieliska NISKIE ŁĄKI (włącznie).

Następnie, do godziny 14:30 potrwają edukacyjne warsztaty z tworzenia komiksów promujących idee ochrony zasobów rzek, zespołowe tworzenie instalacji – płaskorzeźb ze śmieci znalezionych w trakcie sprzątania rzeki (prowadzenie Stowarzyszenie SztukiSzum) oraz otwarcie Wystawy „Wyłonione z rzeki”. Wystawę będzie można oglądać przez najbliższy miesiąc, przy ulicy Wybrzeże Słowackiego, koło Mostu Grunwaldzkiego.

W kolejnych latach planowane jest oczyszczanie kolejnych fragmentów. Projekt ma na celu systematyczne i zorganizowane oczyszczenie nabrzeży rzeki oraz usunięcie pływających przedmiotów, takich jak: stare meble, butelki, folie, inne odpady szkodliwe dla wody i środowiska. Nieczystości będą zbierane do bezpiecznych worków oraz transportowane do kontenerów.