Fundacja Otwarte Muzeum Techniki

Z okazji Dnia Odry swoje podwoje dla zwiedzających otworzy Fundacja Otwarte Muzeum Techniki przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.

Na Holowniku Parowym „Nadbor” będzie można obejrzeć silnik parowy statku i małe Holendry, model statku „Kościuszko” sterowanego radiem oraz zagrać w gry video na zabytkowych konsolach.

Na Dźwigu Pływającym „Wróblin” odbędzie się zwiedzanie maszynowni i siłowni energetycznej. W kajucie dziobowej zostanie zaprezentowana wystawa „Dzieci Odry” i projekcja filmowa „Kapitańskie opowieści. Krótka historia odrzańskiej żeglugi”.

Barka Ż-2107 „Irena” to miejsce wystaw i projekcji filmów: wystawa komputerów z kolekcji Artura Piotrowskiego „Artefakty rewolucji informatycznej”, ekspozycja modeli statków odrzańskich, wystawa statków Muzeum Odry, zabytków przemysłu/techniki Odrzańskiej Drogi Wodnej, a także cyfrowe archiwum Fundacji na stole multimedialnym w dużej ładowni.

Specjalnie dla dzieci zostanie również przeprowadzony warsztat modelarski, podczas którego będzie okazja przygotować kartonowy model Holownika Parowego Nadbor. Zapisy na warsztaty są przyjmowane do 20.04. pod numerem telefonu 882 116 779.