Hydropolis

Hydropolis zaprezentuje doświadczenia związane z napięciem powierzchniowym, gęstością cieczy, siłą wyporu wody. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego woda nie wylewa się z napełnionej butelki, a ciecze o różnych gęstościach wody nie mieszają się, a także dlaczego różne obiekty będą albo tonąć, albo unosić się na powierzchni.