IV Wrocławska Olimpiada Młodzieży 2011

W ramach Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży zostaną rozegrane regaty na akwenie zalewu „Osobowice 1” przy Moście Milenijnym. Zawody zaplanowano na 11 i 12 czerwca.

Regaty są jedną z imprez rozgrywanych w ramach 4 Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży 2011. Podczas olimpiady spotkają się zawodnicy z 24 dyscyplin sportowych.

Bazą regat, które organizują Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski, Uczniowski Klub Sportowy „Żeglarz”, Wrocław i Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, będzie przystań klubu żeglarskiego „UKS Żeglarz”, ul. Osobowicka 70.

PROGRAM:
Dzień pierwszy (sobota) 2011.06.11:
10:00 – 11:00 przyjmowanie zgłoszeń zawodników
11:00 – 11:30 Uroczystość otwarcia zawodów i odprawa techniczna
12:00 start do pierwszego i kolejnych wyścigów pierwszego dnia zawodów
14:00 planowane zakończenie ostatniego wyścigu pierwszego dnia zawodów
15:00 ognisko dla uczestników zawodów

Dzień drugi (niedziela) 2011.06.12:
11:00 start do pierwszego i kolejnych wyścigów drugiego dnia zawodów
13:00 planowane zakończenie ostatniego wyścigu drugiego dnia zawodów
14:00 ogłoszenie wyników i uroczystość zakończenia regat. Wręczenie medali i dyplomów.

Regaty rozegrane zostaną wg MPRŻ (przepisów ISAF), przepisów klasowych oraz instrukcji żeglugi. W regatach stosowany będzie system małych punktów. Organizatorzy przewidzieli rozegranie siedmiu wyścigów. Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum trzech wyścigów.

Regaty będą rozegrane w następujących klasach łodzi:
– Optimist Popularny (mł. do 13 lat)
– Optimist (j.mł. do 15 lat)
– Cadet (j.mł. do 17 lat)
Punktacja będzie prowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców.

Zgłoszenia do regat będą przyjmowane 11 czerwca 2011 r. od godz. 10:00 do 11:00 w biurze regat na przystani żeglarskiej UKS Żeglarz przy ul. Osobowickiej 70.

Udział w regatach jest bezpłatny.

Uczestnicy regat powinni posiadać ubezpieczenie NW. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody jakie wynikną w trakcie regat z ich winy. Kierownicy ekip muszą podpisać stosowne oświadczenie bądź przedstawić ubezpieczenie OC. Ponadto będą wymagane następujące dokumenty:

od zawodników startujących w klasie Optimist i Cadet
– ważne badania lekarskie,
– licencja sportowa zawodnika
– certyfikat jachtu

od zawodników startujących w klasie Optimist Popularny:
– zgoda rodziców (lub licencja sportowa zawodnika i ważne badania lekarskie)
– certyfikat jachtu

Wyniki wszystkich zawodów żeglarskich organizowanych przez WrOZŻ umieszczane są na stronie internetowej WrOZŻ. Wyniki regat „IV WOM 20011” zostaną umieszczone także na stronie internetowej MCS Wrocław.

Dodatkowe informacje pod nr tel.:
+ 48 605 611 526, Ryszard Byrczek