Klub Żeglarski „Yacht Club Bergline”

Klub Żeglarski „Yacht Club Bergline” – jego celem jest przede wszystkim rozwój żeglarstwa wśród dzieci w wieku 7-12 lat. Nauka żeglowania odbywa się na jednoosobowych łódkach klasy Optimist. Poza nauką żeglowania, dzieci uczą się taklowania łódki oraz bezpiecznego zachowania nad wodą,  a także zaczynają brać udział w regatach, gdzie w rywalizacji z innymi zawodnikami mogą sprawdzać swoje umiejętności żeglarskie. Dla dzieci – członków klubu w okresie wakacji oraz ferii zimowych organizowane są półkolonie i obozy żeglarskie, a także zgrupowania szkoleniowe. Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. W sezonie żeglarskim są to zajęcia praktyczne na wodzie pod opieką trenerów i instruktorów, a poza sezonem zajęcia teoretyczne i ogólnorozwojowe. Aktywność sportowa na świeżym powietrzu kształtuje osobowość dziecka, budzi ducha rywalizacji, a także podwyższa poziom samooceny.