Kolejowy most na Odrze zbliży Wrocław do Poznania

Między Popowicami a Osobowicami powstaje nowy most kolejowy. Dobiega końca budowa przeprawy dla pierwszego toru. Gdy będzie gotowa, przejmie ruch pociągów, a robotnicy zajmą się równoległym obiektem. Cała inwestycja zostanie ukończona w przyszłym roku.

Modernizacja kolejowego mostu na Odrze, między Popowicami a Osobowicami, trwa od jesieni zeszłego roku. Robotnicy rozebrali tam dwa przęsła stalowe nad terenem zalewowym i za pomocą barki usunęli stalową sześćdziesięciometrową kratownicę nad nurtem rzeki. Zdemontowana została też część konstrukcji żelbetowej.

W ostatnich miesiącach nowe przęsło mostu (które powstało ze stalowych elementów zgromadzonych wcześniej  na terenie zalewowym) stopniowo, kilka metrów nad ziemią, na zachowanej żelbetowej części obiektu, zostało zamontowane w miejscu starej konstrukcji.

Nową, prawie półkilometrową, przeprawę pod każdym z dwóch równoległych mostów stworzą dwa przęsła stalowe o łącznej długości 131 metrów i żelbetowa konstrukcja na 29 odnowionych i wzmocnionych filarach. Ze względu na wymagania przeciwpowodziowe będzie wyższa o 35 cm od poprzedniej, którą zdemontowano w grudniu 2012 roku.

Operację budowy nowej przeprawy dla pierwszego toru obserwują pasażerowie pociągów m.in. relacji Wrocław – Poznań. Modernizacja nie powoduje bowiem utrudnień dla składów kursujących bez przerwy po równoległym torze.

Po oddaniu do eksploatacji pierwszego mostu przejmie on ruch pociągów. Modernizacja obejmie wtedy równoległy obiekt, po którym obecnie jeżdżą składy. Cała inwestycja zakończy się w 2014 roku i pochłonie łącznie około 41 mln złotych.

Przebudowa mostu na Odrze prowadzona jest w ramach modernizacji linii kolejowej E 59 Wrocław – Poznań. Po jej zakończeniu pociągi pasażerskie przyśpieszą do 160km/h, a czas podróży ze stolicy Dolnego Śląska do granicy województwa skróci się o 20 minut.

Prace prowadzone przez PKP polegają na rozbiórce istniejącej linii kolejowej i budowie jej niemal od nowa. Robotnicy przebudowują nawierzchnię kolejową, modernizują sieć trakcyjną oraz system sterowania ruchem kolejowym, systemy łączności i sygnalizacji.

Przedsięwzięcie obejmuje także budowę i modernizację 113 obiektów inżynieryjnych: mostów, wiaduktów, przepustów czy przejść dla dzikich zwierząt.