Konferencja „Drogi do rozwoju”

Zapraszamy do udziału w pierwszej z cyklu trzech międzynarodowych konferencji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionów położonych w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65.

Tegoroczne konferencje będą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu rozbudowy infrastruktury transportowej, europejskiej współpracy terytorialnej w perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej o nowe kraje członkowskie, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i rozrastającego się makroregionu Korytarza CETC-ROUTE65.

 

Konferencje odbędą się kolejno w trzech miastach Europy Centralnej. Pierwsza z nich, zatytułowana „Drogi do rozwoju”, zorganizowana zostanie we Wrocławiu w dniach 22-23 października br., a dotyczyć będzie między innymi projektów rozwojowo-infrastrukturalnych w obszarze Europy Środkowej, korelacji krajowych i regionalnych polityk wewnętrznych oraz koncepcji zintegrowanej współpracy „korytarzowej”. Druga, zatytułowana „EUWT-CETC: sieć – wzrost – profit”, zorganizowana zostanie w Rijece 15 listopada 2012 r., a dotyczyć będzie współpracy terytorialnej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w makroregionie CETC-ROUTE65. Trzecia, podsumowująca konferencja, zorganizowana zostanie w Brukseli 3 grudnia br., a dotyczyć będzie infrastruktury transportowej jako niezbędnego warunku kohezji „starych” i „nowych” państw europejskich.

 

Cykl konferencji skierowany jest do przedstawicieli administracji Unii Europejskiej, administracji krajowych (na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym), środowisk naukowych i przedsiębiorców.

 

Rejestracja pod adresem: http://reg.mtsid.pl/