Międzynarodowe targi i konferencje Waterways Expo 2012

Już we wrześniu po raz pierwszy przedstawiciele środowisk żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej spotkają się na Międzynarodowych Targach i Konferencji Waterways Expo 2012, we Wrocławiu.

Program Waterways Expo 2012:

19.09.2012 o godzinie 10:30– uroczyste otwarcie targów, Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

Na uroczystość otwarcia targów zostali zaproszeni goście honorowi:
Pan Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
Pani Anna Wypych – Namiotko, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu
Pani Ewa Mańkowska, Wicewojewoda Dolnośląski
Pan Włodzimierz Chlebosz, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Pan Władysław Majka, Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Podczas otwarcia zostaną podpisane dwie duże umowy:
Umowa pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Stocznią Rzeczną CENTROMOST w Płocku na zakup specjalistycznych jednostek pływających oraz specjalistycznego wyposażenia na potrzeby RZGW Szczecin, niezbędnego do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych.
Umowa pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a joint-venture firm HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A. i Zakládání staveb, a.s. na przebudowę Jazu Wrocław I w ramach projektu „Pozostałe obiekty hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)”.
12.00-14.45 Konferencja poświęcona Infrastrukturze Transportu Wodnego Śródlądowego i Gospodarce Wodnej, plany administracji rządowej i samorządowej w zakresie inwestycji na śródlądowych drogach wodnych
14.30-17.00 Nowoczesne rozwiązania hydrotechniczne, metody efektywnego zarządzania gospodarką wodną i żeglugą śródlądową

W dniu 20.09.2012 o godz. 10:00 – wystąpienie Ministra Stanisława Gawłowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – „Po co potrzebna nam reforma”. Sala A
10.30-14.00 Bezpieczeństwo na śródlądowych drogach wodnych
14.30-18.00 Zagrożenia powodziowe, metody przeciwdziałania
16.00-17.30 Seminarium pod patronatem Ambasady Republiki Czeskiej: Doświadczenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Republice Czeskiej

21.09.2012 godz. 10.30-14.00 Turystyka wodna
Na targach zwiedzający będą mogli zapoznać się między innymi z:

 • z ofertą portów rzecznych
 • Rozwiązaniami logistycznymi funkcjonującymi w oparciu o transport wodny śródlądowy
 • Systemami monitoringu i zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi
 • Rozwiązaniami dla portów, marin, falochronów
 • Specjalistycznymi wydawnictwami branżowymi
 • Instytucjami naukowo-badawczymi
 • Potencjałem inwestycyjnym samorządów
 • Rozwiązaniami dedykowanymi dla małych elektrowni wodnych
 • Specjalistycznymi jednostkami pływającymi
 • Systemami nawigacyjnymi
 • Towarzystwami klasyfikacyjnymi
 • Nowoczesnymi rozwiązaniami wchodzącymi w skład systemów na pokładach jednostek pływających.
 • Rozwiązaniami w dziedzinie hydrografii, hydrometrii, meteorologii i ochrony środowiska
 • Systemami dedykowanymi do obsługi marin turystycznych
 • Przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami zajmującymi się turystyką wodną
 • Firmami wykonawczymi budownictwa inżynieryjnego – pomosty, porty, mariny, pływające falochrony
 • Mobilnymi systemami ochrony przeciwpowodziowej
 • Ofertą rozwiązań firm holenderskich na stoisku informacyjnym Ambasady Holandii

 

Otrzymane poparcie z administracji rządowej i samorządowej jest dowodem, iż targi Waterways Expo we Wrocławiu będą sprawnie i efektywnie służyć rozwojowi żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda targowa im. komandora Adama Reszki
Podczas targów po raz pierwszy przyznane zostaną nagrody imienia Komandora Adama Reszki, dla osobowości roku działających w obszarze żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej.

Partner naukowy Waterways Expo:
Na targach Waterways Expo 2012 gościć będziemy:
91 firm i instytucji prezentujących produkty, usługi, rozwiązania z obszaru żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej na powierzchni 1900 m ² z Polski i z zagranicy;
21 godzin konferencji, dyskusji i debat z czołowymi ekspertami z Polski i z zagranicy.
Targi Waterways Expo to nie tylko możliwość prezentacji swoich ofert inwestycyjnych, infrastruktury sprzętu, usług i rozwiązań ale też miejsce spotkań rozmów i dyskusji podczas konferencji Waterways Expo, przedstawienia planów rozwojowych
i inwestycyjnych, nowoczesnych sposobów zarządzani gospodarka wodną, a z drugiej strony rozwiązań i propozycji mających uczynić polskie rzeki kanały i jeziora bardziej atrakcyjnymi dla gospodarki, społeczności lokalnych inwestorów i turystów.
20 września 2012 godz. 10:00 „Po co potrzebna nam reforma” Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sala A

Partner konferencji Waterways Expo – Wyzwania technologiczna i infrastrukturalne dla bezpieczeństwa:

W programie konferencji „Wyzwania technologiczne i infrastrukturalne dla bezpieczeństwa”:
1. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego i gospodarka wodna – stan, perspektywy i wyzwania
2. Waterways Expo – wyzwania technologiczne i infrastrukturalne dla bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo na śródlądowych drogach wodnych, – nowoczesne sposoby zarządzania i technologie.
Zagrożenia przeciwpowodziowe w Polsce nowe metody przeciwdziałania rozwiązania systemowe.
3. Turystyka wodna – polska dla wodniaków Europy i Świata
4. Seminarium specjalistyczne dotyczące: Ochrony przeciwpowodziowej w Republice Czeskiej w ostatnich dwóch dekadach – od studium do realizacji.
Seminarium pod patronatem Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie, Organizowane przez Czech Trade Center Warszawa
5. Bureau Veritas Polska – prezentacja własna

Szczegółowy program konferencji Waterways Expo jest dostępny na stronie internetowej www.waterways.ztw.pl
Czas trwania targów
19 -21 września 2012
19 – 20 września 2012 godz. 10:00 – 18:00
21 września 2012 godz. 10:00 – 15:00
Jednodniowy bilet wstępu na targi 15 PLN ( karnet na 3 dni 25 PLN )