Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego: w środę podpisano pierwszy kontrakt

Pierwsze dwa zadania w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego wykona firma Energopol Szczecin. Kontrakt podpisany przez RZGW ze szczecińską spółką obejmuje prace związane z udrożnieniem części Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich. Wartość umowy to 280 mln złotych.

Rusza pierwszy etap gruntownej modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. W środę 1 sierpnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał umowę na realizację prac budowlanych w zakresie modernizacji i udrożnienia Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich.

Koszt tego etapu inwestycji to 280 mln złotych, prace modernizacyjne wykona spółka Energopol Szczecin.

W ramach przebudowy węzła Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej planuje m.in. pogłębianie Odry, poprawę przepustowości kanałów żeglugowych i jazów czy modernizację urządzeń hydrotechnicznych.

– Przebudowa Wrocławskiego Węzła Wodnego, razem z modernizacją obwałowań Odry i budową kanału przerzutowego do Widawy zwiększy jego przepustowość do 3100 m3/s. To zagwarantuje Wrocławiowi odpowiednią ochronę przeciwpowodziową – mówi Witold Sumisławski, dyrektor RZGW we Wrocławiu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wyznaczył siedem głównych zadań inwestycyjnych. Ze względu na specyfikę poszczególnych zadań RZGW podzielił je na cztery kontrakty. Pierwszy z nich właśnie podpisano. Kolejnych dwóch wykonawców też już wybrano, jednak wyniki przetargów muszą zostać zatwierdzone przez Bank Światowy. Ostatni kontrakt jest na etapie otwarcia ofert w przetargu na roboty budowlane

Oprócz udrożnienia Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich w ramach modernizacji WWW planowane jest również m.in. przystosowanie kanału miejskiego do przepuszczania wód powodziowych i przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy.

Wśród planowanych inwestycji znajdziemy też przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych, modernizację bulwarów Odry Śródmiejskiej i przebudowę jazu Wrocław I.

Równocześnie będą prowadzone prace związane z modernizacją obwałowań Odry i budową kanału przerzutowego do Widawy. Te inwestycje przeprowadzi z kolei Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego pochłonie ponad 1,4 mld zł. Ponad 703 mln zł to pieniądze z budżetu państwa, a blisko 365 mln złotych, w ramach Funduszu Spójności da nam Unia Europejska . Pozostała część niezbędnej kwoty pochodzi z Banku Światowego (prawie 82 mln zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (blisko 261 mln zł).

Prace modernizacyjne Wrocławskiego Węzła Wodnego zakończą się w 2014 r.