Nadodrze – miejsce transformacji

Zapraszamy na projekcję filmu Miejsca transformacji w reżyserii Łukasza Konopy i debatę na temat przemian Nadodrza. Spotkanie odbędzie się 10 lutego o godzinie 18:00 w Infopunkcie. 

Film ilustruje procesy rewitalizacyjne w Berlinie, Gdańsku i Kijowie. W filmie zwrócona zostanie uwaga na dzielnice postindustrialnych miast, wymagających zmiany recepcji społecznej – a posiadających ważne konotacje historyczne na drodze ku zmianie systemu i wprowadzaniu standardów demokratycznych. Od ponad 20 lat podlegają one transformacji, która ma wymiar ogólnokrajowy, a jak się okazuje również ponadnarodowy. To, co rozpoczęło się od zburzenia Muru berlińskiego, strajku w Stoczni Gdańskiej i wieców na Majdanie w Kijowie, wywarło wpływ na całe kraje i społeczeństwa. Zachodzące jednak zmiany spowodowały stopniowe wykluczanie i zaniedbywanie pewnych miejsc, nie tylko w miastach realizacji projektu. 

Autor filmu podejmie próbę opowiedzenia o roli, jaką może pełnić sztuka jako iskra inicjująca i narzędzie wzmacniające ruchy społeczne, aktywność obywatelską, oraz zmianę sposobu postrzegania przestrzeni publicznej.  Głównym celem filmu jest ukazanie, że rewitalizacja może być społeczną zmianą.

Tego również dotyczyć będzie dyskusja, otwarta dla mieszkańców. Punktem wyjścia do rozmowy będzie film, ale także prezentacja projektów realizowanych w ramach rewitalizacji Nadodrza.

 

Rozmowę poprowadzi Michael  Brys, udział w niej weźmie Przemysław Witkowski (Krytyka Polityczna) oraz Anna Gawłowska (Galeria Warzywniak) oraz przedstawiciel firmy tworzącej Promenady Wrocławskie (nazywane nową dzielnicą Wrocławia, która opiera się na rewitalizacji nabrzeża Odry).

 

Spotkanie jest inauguracją projektu Cafe Rewitalizacja, czyli kawiarni społecznej, która działać będzie cyklicznie w wybrany dzień tygodnia. Cafe Rewitalizacja to miejsce nieformalnych spotkań i dyskusji związanych z rewitalizacją, potrzebami mieszkańców i wydarzenia artystyczne, które nawiązują do tematyki przemian urbanistycznych i społecznych.

 

10 lutego, godzina 18:00, Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze