Brama Przeciwpowodziowa

Rodzaj obiektu

Brama Przeciwpowodziowa to właściwa nazwa Śluzy Powodziowej wybudowanej na Odrze, na terenie wrocławskiego osiedla Ołbin – jego obszar stanowi lewy brzeg śluzy. Prawy brzeg to grobla, która oddziela Kanał Miejski od Starej Odry.

Śluza została wybudowana przy okazji budowy nowego szlaku żeglugowego w latach 1892-1897. Wybudowano wtedy Drogę Wielkiej Żeglugi, Wrocławski Szlak Miejski, aby umożliwić przewóz materiałów masowych, np. węgla z Górnego Śląska. Obecnie śluza stanowi wrota przeciwpowodziowe, ma zabezpieczać Kanał Miejski przed wodami wezbraniowymi i powodzią. Brama stanowi jeden z elementów Stopnia Miejskiego, Stopnia Wodnego Psie Pole.

Śluza posiada stalowe, nitowane zamknięcie w postaci zasuwy. Konstrukcja Śluzy jest połączona z Mostem Burzowym. Przyczółki śluzy są podstawą dla mostu, a most jest konstrukcją nośną dla zasuwy śluzy. Zasuwa jest zawieszona na dwóch wózkach, których koła poruszają się na szynach położonych na Moście Burzowym. Konstrukcja jest również wyposażona w krótkie szyny poprzeczne, które w zależności od potrzeby i kierunku naporu wody mogą wesprzeć Bramę Przeciwpowodziową .