Jaz Elektrowni Wodnej Marszowice

Rodzaj obiektu

800px-Elektrownia_Marszowice

Jaz Elektrowni Wodnej Marszowice, fot. Slawomir Duda-Klimaszewski

Jaz Elektrowni Wodnej Marszowice jest zlokalizowany na Bystrzycy, w korycie głównym rzeki, przy elektrowni,  na osiedlu Marszowice. Został on wybudowanych wraz z całym Stopniem Wodnym Marszowice w latach 1920-1921. Jego zadaniem miało być piętrzenie wody dla potrzeb elektrowni. Jaz jest wyposażony w zamknięcia w postaci zasuw i most jazowy.