Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław I

Rodzaj obiektu

jaz elektrownia 1

Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław I

Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław I jest położony na Odrze Południowej, wchodzi w skład Mieszczańskiego Stopnia Wodnego – Śródmiejskiego Węzła wodnego Dolnego w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jaz jest położony między wysepką w pobliżu Kępy Mieszczańskiej (lewy przyczółek), a inną wysepką, na której opiera się też Elektrownia Wodna Wrocław I (prawy przyczółek).

Jaz został wybudowany  w latach 1921-1924 jako palowo kamienny. W latach 1941-1942 przebudowano go w jaz betonowy z okładziną granitową. W roku 1959 jaz został ponownie gruntownie przebudowany, co pozwoliło znacznie zwiększyć poziom piętrzenia. Kolejny remont został przeprowadzony po powodzi w 1997 roku.

Jaz wybudowano, aby współpracował z Elektrownią Wodną Wrocław I i utrzymywał odpowiedni poziom piętrzenia wody dla produkcji energii, a także współpracował w Elektrownią Wodną Wrocław II i jej jazem. Obecnie jaz piętrzy wodę również na potrzeby żeglugi i przystani jachtowych i pasażerskich.

Jaz posiada trzy przęsła. Przęsło prawe, północne ma zamknięcie w postaci trzech zasuw, przęsło środkowe, najdłuższe to jaz stały, a przęsło lewe, południowe posiada cztery zasuwy. Łączna długość jazu wynosi 39,9 m, spad wynosi 5,65 m.