Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław II

Rodzaj obiektu

jaz 2

Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław II

Jaz Elektrowni Wodnej Wrocław II jest zwany także Wielką Tamą, zlokalizowano go na Odrze Południowej wchodzi w skład Mieszczańskiego Stopnia Wodnego – Śródmiejskiego Węzła wodnego Dolnego w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jaz jest położony między Kępą Mieszczańską, na której znajduje się filar Elektrowni Wodnej Wrocław II (przyczółek lewy, południowy), a Nadodrzem (przyczółek prawy, północny). Jaz wybudowano w 1942 roku (w roku 1959 dzięki zmianie położenia zamknięć zwiększono poziom piętrzenia), aby współpracował z Elektrownią Wodną Wrocław II i utrzymywał odpowiedni poziom piętrzenia wody dla produkcji energii, a także współpracował w Elektrownią Wodną Wrocław I i jej jazem. Obecnie jaz piętrzy wodę również na potrzeby żeglugi i przystani jachtowych i pasażerskich.

Jaz posiada trzy przęsła, prawe i środkowe są wyposażone w zamknięcia klapowe, a przęsło lewe ma zamknięcie w postaci zasuwy i stanowi upust płuczący elektrowni i jazu. Jaz jest wykonany z betonu z okładziną granitową. Jego łączna długość wynosi 57,9 m, poziom piętrzenia wynosi 115,65 m, a spad 5,65 m.

Jaz, jak i cała Elektrownia Wodna Wrocław II jest od 1993 roku wpisana do rejestru zabytków.