Jaz Rędzin

Rodzaj obiektu

Jaz Rędzin jest zlokalizowany na Odrze, w zakolu rzeki, które opływa Wyspę Rędzińską,  w pobliżu Lasu Pilczyckiego i osiedla Rędzin.

Jaz budowano w latach 1913-1917, a później rozbudowywano do 1926  roku. Jest częścią Stopnia Wodnego Rędzin, a Odrzańskiej Drodze Wodnej  (Wrocławski Węzeł Wodny).

Jaz wykonano z żelbetu, jego filary mają kamienną okładzinę. Jaz ma trzy przęsła, środkowe posiada zamknięcia w postaci zasuw wyciąganych za pomocą wyciągarek wózkowych. Skrajne przęsła posiadają zamknięcia segmentowe z napędem obustronnym (elektryczny i awaryjnie ręczny). Maszynownie i windy napędowe są umieszczone w nadbudówkach filarów jazu.

Długość jazu to 133 m, spad wynosi 2 m. Nierozłączną częścią budowli jazu jest most jazowy przebiegający nad jazem oraz terenem zalewowym na Wyspie Rędzin. Wykonano go ze stali, ustrój nośny jest kratowy, wsparto go na przyczółkach i filarach jazu. Jego długość wynosi 228 m.