Jaz Różanka

Rodzaj obiektu

Jaz Różanka jest położony na Starej Odrze, poniżej Mostów Trzebnickich i jest częścią Stopnia Wodnego Różanka. Jego prawy brzeg to grobla oddzielająca Starą Odrę od Kanału Miejskiego (na jej koronie biegnie ul. Pasterska), a lewy to grobla oddzielająca Starą Odrę od Kanału Różanka.

Pierwszy jaz w  tym miejscu został wybudowany w latach 1913-1914 i był jazem kozłowo-iglicowym. Obecny wybudowano w latach 1976-1981 i jest to jaz z zamknięciem sektorowym, trójprzęsłowy wykonany z żelbetu. Każde przęsło ma 25 m wysokości, razem 75 metrów całkowitego światła dla przeprowadzania wód. Poziom piętrzenia wynosi 2,3 m w czasie normalnego stanu wody. Jaz ma za zadanie regulować stan wody górnej dla Śluzy Różanka i wody dolnej dla Śluzy Zacisze.

Jaz wyposażono w sterownię (przyczółek prawy), a także przepławkę dla ryb (przyczółek lewy).