Jaz św. Klary

Rodzaj obiektu

Jaz św. Klary jest zlokalizowany pomiędzy Wyspą Bielarską a Nadodrzem, na Odrze Północnej równorzędnie z Jazem św. Macieja na Odrze Południowej. Jest elementem Śródmiejskiego Węzła Wodnego-Górnego w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Jest to jaz jednoprzęsłowy, stały. Budowano go, wbijając pale w dno rzeki, a następnie wykonując narzut kamienny (system Eytelweina palowo-kamienny).

Długość jazu wynosi 39,6 m. Obecnie jaz nie ma większego znaczenia dla regulowania poziomu wód na tej części rzeki.