Jaz św. Macieja

Rodzaj obiektu

jaz macirj

Jaz św. Macieja

Jaz św. Macieja był kiedyś położony na Odrze, częściowo na Odrze Południowej, a częściowo w Kanale Jazu Macieja. Obecnie istnieje tylko część położona na ramieniu Odry, a z części na kanale pozostała tylko część obudowy kanału będąca podstawą tej części jazu.

Jaz wybudowano w 1900 roku jako jaz faszynowo-palowy. Jaz miał trzy przęsła, do dziś pozostały dwa z nich, lewe z zamknięciem w postaci zasuwy i prawe stałe. Trzecie przęsło z zamknięciem kozłowo-iglicowym zostało zdemontowane w 1960 roku.

Obecnie jaz nie ma większego znaczenia dla regulowania poziomu wód na tej części rzeki.