Kładka Oporowska

Rodzaj obiektu

Kładka Oporowska przebiega nad korytem potoku Grabiszynka, w ulicy Tokarskiej na Grabiszynku. Konstrukcja jest wykonana z żelbetu, ma siedem przęseł, nawierzchnia jest drewniana. Długość kładki to 11,3 m, szerokość 3,6 m.