Kładka Siedlecka

Rodzaj obiektu

Kładka Siedlecka przebiega nad Oławą, łączy osiedle Wilczy Kąt z osiedlem Siedlec. Jest to jedna z najstarszych przepraw we Wrocławiu – wybudowano ją w 1928 roku. Konstrukcję nośną wykonano ze stali, stanowią ją dwa pięcioprzęsłowe dźwigary kratowe. Nawierzchnię wykonano z drewna.