Kładka w ul. Szybkiej

Rodzaj obiektu

Kładka w ul. Szybkiej przebiega nad Oławą. Wybudowano ją w 1994 roku. Kładka posiada konstrukcję jednoprzęsłową, o przekroju skrzyniowym, z podwieszoną magistralą wodociągową. Nawierzchnię wykonano z polbruku. Kładka ma długość 52 m, szerokość 4,23 m, z czego 3,74 m to jezdnia.