Most Kłokoczycki

Rodzaj obiektu

240px-MostKlokoczycki

Most Kłokoczycki

Most Kłokoczycki biegnie nad rzeką Dobra, na osiedlu Kłokoczyce, w ciągu ulicy Kłokoczyckiej, łączy Psie Pole z centrum Wrocławia. Most ma jedno przęsło, o konstrukcji złożonej z 15 beli prefabrykowanych typu Kujan zalanych monolitycznym betonem, nawierzchnia jest bitumiczna.