Most Osobowicki Południowy

Rodzaj obiektu

Most Osobowicki Południowy to jedna z części Mostów Osobowickich rozciągających się nad Odrą w pobliżu osiedla Osobowice. Budowa współczesnego mostu rozpoczęła się w 1985 roku, a oddano do użytku pod koniec roku 1897. Wcześniej w jego pobliżu znajdował się most drewniany, który postanowiono zastąpić nowym przy okazji budowy Kanału Miejskiego i Portu Miejskiego. 

Most Osobowicki Południowy ma jedno przęsło. Jest stalowym mostem belkowym, płyta pomostu jest wykonana z żelbetu. Most południowy posiada również ażurową stalową balustradę. 

W 1976 roku Mosty Osobowickie wpisano do rejestru zabytków, a w latach 1987-1990 wyremontowano – mosty zyskały asfaltową nawierzchnię jezdni. Kolejny remont mostów odbył się na przełomie XX i XXI wieku.