Most Pęgowski

Rodzaj obiektu

Most Pęgowski przebiega nad Widawą, w okolicy wrocławskiego osiedla Świniary, w ciągu ulicy Pęgowskiej i w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Wrocławia z miejscowością Pęgów (Wisznia Mała), w ciągu ulicy Topolowej.

Most pochodzi jeszcze sprzed II wojny światowej, został wybudowany w 1933 roku. Jest to most trójprzęsłowy, konstrukcja nośna to dźwigary nośne w postaci belek z żelbetu, nawierzchnia jest bitumiczna.

Długość mostu wynosi 50 m, szerokość to 9 m, w tym 6 m jezdni i 1,4 m oraz 1,7 m chodników.