Most Słodowy

Rodzaj obiektu

Most Słodowy

Most Słodowy

Most Słodowy przebiega nad upustem powodziowym Klary, jego lewy brzeg to Wyspa Słodowa, a prawy Wyspa Młyńska. Jest jednym z dwóch mostów drogowych na tym obszarze.

Pierwszy most w tym miejscu powstał już w latach 1837-1838, ale ten obecny pochodzi z 1911 roku. Jest wykonany ze stali, posiada nitowe połączenia. Most Słodowy jest mostem jednoprzęsłowym, posiada nawierzchnię z kostki granitowej, a nawierzchnia chodników wykonana jest z masy bitumicznej.

Rozpiętość przęseł wynosi 7,5 m, długość 8,45 m, a całkowita szerokość 9,2 m, z czego 6 m to szerokość jezdni.