Most Sołtysowicki

Rodzaj obiektu

240px-Wroclaw_Widawa_mostSoltysowicki

Most Sołtysowicki

Most Sołtysowicki przebiega nad Widawą, łączy wrocławskie osiedla: Sołtysowice (lewy brzeg) i Biskupice Widawskie (prawy brzeg), ciągu ulicy Sołtysowickiej i Starodębowej.

Most wzniesiono w 2000 roku, miejscu drewnianego mostu zniszczonego podczas powodzi w 1997 roku. Nowy most ma konstrukcję żelbetową, o ustroju nośnym złożonym z sześciu dźwigarów w postaci belek wolnopodpartych. Nawierzchnia mostu jest wykonana z kostki kamiennej przykrytej betonem.

Długość mostu wynosi 54 m,  szerokość 10 m, w tym 7 m jezdni.