Most Trzebnicki Północny

Rodzaj obiektu

Most Trzebnicki Północny

Most Trzebnicki Północny

Most Trzebnicki Północny to jeden z Mostów Trzebnickich, które rozpościerają się nad Starą Odrą i kanałem miejskim pomiędzy wrocławskimi osiedlami: Kleczkowem a Różanką i Karłowicami.

Most Trzebnicki Północny powstał na początku XX wieku w miejscu mostu Różaneckiego. Przebudowa wiązała się między innymi z budową Kanału Żeglugowego i Kanału Powodziowego. W 1916 roku zbudowano stalowy most o czterech przęsłach, o konstrukcji łukowej z poprzecznicami blachownicowymi, który wsparto na podporach i przyczółkach z betonu licowanego granitem. Środkowe przęsła mostu rozpościerają się nad Odrą, a skrajne nad terenami zalewowymi (od południa) i Kanałem Żeglugowym (od północy).

Most Północny ma 119 m długości i 14,5 m szerokości, w której zawiera się jezdnia z torami tramwajowymi i dwa chodniki.
Można powiedzieć, że historia Mostów Trzebnickich, choć taką nazwę otrzymały one dopiero po II wojnie światowej, sięga III tysiąclecia p.n.e. Już wtedy bowiem w tym właśnie miejscu znajdowała się przeprawa przez rzekę, co potwierdzają archeolodzy na podstawie odkrytych tu znalezisk. W znacznie późniejszych czasach wybudowano tu drewniany most łączący Wrocław z Trzebnicą, który wielokrotnie był niszczony i odbudowywany, a to za sprawą powodzi, a to wojny. Dopiero pod koniec XIX wieku postawiono na jego miejscu  most stalowy będący poprzednikiem Mostu Trzebnickiego Południowego.

Powojenna historia Mostów Trzebnickich to przede wszystkim remonty i powódź tysiąclecia. Największy remont mosty przeszły w katach ’80, kolejny, już dużo mniejszy, na początku XXI wieku. W 1997 roku mosty były świadkami wielkiej wody – jej poziom z 12-13 lipca został uwieczniony na krzyżu dziękczynnym wzniesionym na wysokości trzeciego i czwartego przęsła mostu Północnego.