Mosty Bolesława Krzywoustego

Rodzaj obiektu

Mosty Bolesława Krzywoustego to dwa równoległe mosty biegnące nad Widawą, w rejonie osiedli Kowale-Mirowiec i Psie Pole, w ciągu ulicy Bolesława Krzywoustego.

Lewy most wybudowano w 1953, a prawy w 1978 roku w tym samym miejscu, gdzie już przed wojną znajdowała się przeprawa przez rzekę. Mosty są trójprzęsłowe, żelbetowe, o konstrukcji belkowej (6 belek typu Gerbera). Nawierzchnia jezdni jest wykonana z asfaltobetonu, a chodnika z masy bitumicznej.

Zarówno lewy, jak i prawy most mają długość 61,9 m, szerokość lewego wynosi 14,1 m, a prawego 11,5 m.