Mosty Dekarskie

Rodzaj obiektu

Mosty Dekarskie to 3 mosty, które przebiegają nad Widawą i jej bocznymi ramionami, w okolicy Praczy Widawskich, w ciągu ulicy Dekarskiej i Zduńskiej.

Pierwsze dwa mosty wybudowano w 1952 roku. Są one jednoprzęsłowe, o konstrukcji z belek, płyta pomostu jest wykonana z żelbetu, a nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej. Długość pierwszego mostu to 10,6 m, szerokość 7,5 m. Długość drugiego mostu to 9,2 m, szerokość 7,45 m.

Trzeci most, który przebiega nad Starą Widawą został zbudowany w 1993 roku. Jest to most dwuprzęsłowy, o konstrukcji belkowej z wolno podpartym schematem statycznym. Jego nawierzchnię wykonano z drewna. Długość mostu to 7,5 m, szerokość 4,8 m.