Mosty Średzkie

Rodzaj obiektu

mosty

Mosty Średzkie

Mosty Średzkie to cztery mosty biegnące nad Bystrzycą, na osiedlu Leśnica, w ciągu ulicy Kosmonautów i Średzkiej.

Mosty Średzkie to dwie pary mostów: stare (wschodni i zachodni) z 1948 roku (odbudowane po wojnie w miejsce zniszczonych mostów z 1912 roku) i nowe (wschodni i zachodni) z 1995 roku. Po starych mostach jest prowadzony ruch kołowy, po nowych – tramwajowy.

Stare mosty mają po jednym przęśle, wykonano je z żelbetu, nawierzchnia jezdni jest bitumiczna. Nowe, również jednoprzęsłowe, mosty posiadają konstrukcję w postaci łuku z pełnościennym ustrojem nośnym. Ich konstrukcja również jest żelbetowa  a nawierzchnia bitumiczna.

Stary most zachodni ma długość 21,25 m, wschodni 51,8 m. Nowy most zachodni ma długość 22 m, a wschodni 59 m.