Muzeum Odry FOMT

Adres i telefon

Strona internetowa

Rodzaj obiektu

nadbor

fot. Wioletta Wrona – Gaj  Muzeum Odry FOMT

Otwarte Muzeum Odry jest dziełem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Zajmuje się przede wszystkim ochroną i konserwacją zabytkowych jednostek pływających po Odrze, a także dba o właściwe utrzymanie budowli hydrotechnicznych na Odrze. Jego siedziba znajduje się na holowniku parowym „Nadbor”, jednym z zabytków muzeum. Oprócz „Nadbora” do Otwartego Muzeum Odry należy barka „Irena” i dźwig pływający „Wróblin”.

„Nadbor” to jedyny śródlądowy statek parowy w Polsce, który zachował się w stanie bardzo zbliżonym do pierwotnego. Posiada oryginalną maszynę parową napędową, kotłownię, układ sterowania, sterówkę i wyposażenie; również kadłub został zachowany w dobrym stanie.

Został wybudowany między 1946 a 1949 rokiem i pełnił służbę liniową przy holowaniu barek towarowych między Koźlem i Gliwicami a Wrocławiem, później był wykorzystywany jako pływająca kotłownia, a następnie pływał na Łabie w Czechach przy budowie stopnia wodnego. Po powrocie do Polski przez 4 lata próbowano go eksploatować jako lodołamacz, ale w 1986 roku tego zaprzestano.  W 1998 roku statek przeszedł remont, obecnie jest wykorzystywany jako laboratorium, szkoła i muzeum.

Barkę „Irena” wybudowano w 1936 roku ze stali, z połączeniami nitowymi. Aż do 1989 roku pływała po Kanale Bydgoskim i Odrzańskiej Drodze Wodnej, a później, do 1998 roku służyła m.in. jako magazyn i stacja dyspozytorska i dozoru jednostek Żeglugi Bydgoskiej. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki po zakupie barki, w 2004 roku rozpoczęła jej remont i przeprowadziła ją ze Szczecina do Wrocławia. Fundacja chce uczynić z barki Centrum Interpretacji Dziedzictwa Technicznego Odry.

Dźwig pływający „Wróblin” wybudowano w latach 1938-1939, a po wojnie został przeniesiony do Wrocławia i wykorzystywany przy pracach budowlanych na Odrze.

Kontakt mailowy do Muzeum:

nadbor@fomt.pl