Śluza Mieszczańska

Rodzaj obiektu

sluzamieszczanska

Śluza Mieszczańska

Śluza Mieszczańska jest położona na Odrze Południowej, w samym centrum miasta, między Starym Miastem a Nadodrzem. Jej prawy brzeg to Kępa Mieszczańska, a lewy jest położony na wysepce stworzonej właśnie na potrzeby śluzy.

Pierwsza śluza w pobliżu obecnej Śluzy Mieszczańskiej była drewniana, a wybudowano ją w latach 1792-1974. W latach 1874-1879 przebudowano ją, lecz w nieco innym miejscu. Powstała wtedy śluza murowana, komorowa, z zamknięciami w postaci wrót wspornych, która przez ponad 100 lat stopniowo popadała w ruinę. Wyremontowano ją w roku 2000, ale nawet po remoncie nie była eksploatowana głównie ze względu na niewielkie rozmiary (długość  42,8; szerokość – 5,3; piętrzenie 5,65 m). Obecnie w związku z rozwojem turystyki wodnej na Odrze i budowie kilku przystani w okolicy ma szansę na coraz większe wykorzystanie.