Śluza Różanka

Rodzaj obiektu

Śluza Różanka jest położona na Kanale Różanka na Odrze, na terenie wrocławskiego osiedla Różanka. Jej lewy brzeg to grobla, która rozdziela kanały: Różanka i Starej Odry, a prawy to teren osiedla Różanka.

Śluza została wybudowana w 1916 roku, a jej powstanie było związane z budową Wrocławskiego Szlaku Głównego – drogi wodnej przebiegającej przez Wrocław w ramach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Jest to śluza komorowa, wykonana z betonu, a ściany komory oblicowano cegłą. Śluza posiada dwa rodzaje zamknięć – górne segmentowe i dolne w postaci wrót wspornych. Śluza posiada również krótkie kanały obiegowe z zamknięciami segmentowymi w głowie dolnej śluzy.

Charakterystycznymi elementami śluzy są dwa takie same budynki stojące na jej brzegach. W pierwszym znajduje się maszynownia obsługująca górne zamknięcie śluzy. Drugi jest budynkiem administracyjnym.

Długość śluzy to 193 m, szerokość 9,6 m, a głębokość w progu dolnym 4 m. Śluza spełnia stawiane przez  Europejską klasyfikację śródlądowych dróg wodnych żeglownych, według EKG ONZ – 1992 r.  III klasie dróg wodnych żeglownych i przez Polską klasyfikację śródlądowych dróg wodnych stawiane IV klasie dróg wodnych.