Wieża cisnień MPWiK Na Grobli

Adres i telefon

Strona internetowa

Rodzaj obiektu

grobli

Wieża cisnień MPWiK Na Grobli

Wieża Ciśnień na Grobli została wybudowana w latach 1866-1871, była częścią projektu, dzięki któremu 200 tys. mieszkańców Breslau miało uzyskać dostęp do wody. Od 1902 roku wieża posiadała już dwa zbiorniki, jeden stary ze stali, drugi nowy z żelbetu, których łączna objętość wynosiła 4150 m3. Maszynownia była wyposażona najpierw w agregaty pompowo-parowe, a później turbinę parową. Wieża pracowała aż do lat ’60 XX wieku. Wieża ma 40 m wysokości.