Odrzańska eskapada: cykl spacerów po dolinie Odry dla dzieci i młodzieży szkolnej

wroclaw-odra (2)EkoCentrum niedługo rozpocznie nabór na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży wrocławskich szkół. W planach są wycieczki terenowe „Odrzańska Eskapada” oraz zajęcia teoretyczne „H2O to jest to!”.

Rekrutacja na zajęcia ruszy już wkrótce. Zainteresowani nauczyciele i przedstawiciele szkół powinni szukać informacji we wrocławskim EkoCentrum, przy ul. św. Wincentego 25.

Podczas zajęć terenowych „Odrzańska eskapada”, dzieci poznają unikatowe walory wrocławskiego odcinka doliny Odry. Zobaczą i poznają elementy współtworzące wrocławski węzeł wodny (mosty, wyspy, porty, śluzy, jazy, kanały, wały). Dowiedzą się jak funkcjonuje system zaopatrzenia miasta w wodę, urządzenia oczyszczające rzekę i mechanizmem samooczyszczania w ekosystemach podmokłych.

Przewodnicy opowiedzą im także o historycznej infrastrukturze hydrologicznej Wrocławia i dziejach regulacji Odry. Zbliżająca się wiosna będzie okazją do obcowania z nadodrzańską fauną i florą terenów rzecznych i nadrzecznych (w tym także z gatunkami i siedliskami chronionymi w ramach sieci Natura 2000).

Kolejne zajęcia, tym razem teoretyczne, „H2O to jest to!” zostaną przeprowadzone w warunkach salowych. Podczas nich dzieci poznają rolę wody we współczesnym świecie w kontekście lokalnym i globalnym. Porozmawiają o konieczności racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi, zarówno w odniesieniu do wody dostępnej bezpośrednio (w gospodarstwach domowych, wrocławskim węźle wodnym), jak i tak zwanej wody wirtualnej (wykorzystywanej w procesie produkcji żywności i wszelkiego rodzaju towarów). Ważną kwestią będzie również omówienie problemów z dostępem do wody pitnej, jakie występują w skali globalnej i związanych z nimi nierówności oraz konfliktów społecznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.