Oława będzie czystą rzeką. Posprzątajmy ją!

W roku 2014 planowane jest oczyszczenie pierwszego odcinka rzeki Oława o długości ok. 1km na odcinku od Żabiej Ścieżki do jej ujścia przy moście Grunwaldzkim. W kolejnych latach oczyszczane będą kolejne odcinki rzeki.

W ramach Projektu planowane jest systematyczne i zorganizowane oczyszczenie nabrzeży rzeki oraz usunięcie pływających przedmiotów typu butelki, folie, inne odpady szkodliwe dla wody i środowiska. Nieczystości będą zbierane do bezpiecznych worków oraz transportowane do kontenerów.

Uczestnicy Projektu:

  • 10 osób : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 WE WROCŁAWIU, ul. Słubicka 29-33, 53-615 Wrocław
  • 20 osób: Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu , Adres: Swobodna 71-73, Wrocław
  • 10 osób: wolontariusze Fundacja EkoRozwoju ul. św. Wincentego 25 A, C, 50-252 Wrocław
  • ok. 10 osób: wolontariusze
  • okoliczni mieszkańcy

Harmonogram Projektu w 2014r.:

Termin: 25 kwietnia 2014r.

Godziny:

  • 9:00 – 10:0:  zbiórka, szkolenie WOPR, odprawa, podział na brygady,
  • 10:00– 13:00: oczyszczanie wody i nabrzeży rzeki Oława, transport łodziami, zbieranie do worków.
  • 13:00-14:00: zakończenie zbiórki, zdjęcie pamiątkowe, czas wolny.

Miejsce: zbiórka ul. Wybrzeże Słowackiego 5A Wrocław, Dom Na Wodzie.

Rzeka Oława poprzez swój charakter jest rezerwuarem wody pitnej dla Wrocławia i stanowi ważny element Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obecny stan zanieczyszczenia rzeki Oława jest coraz większy co wymaga podjęcia pilnych działań praktycznych oraz edukacyjnych.

Dodatkowo akcja ma na celu promowanie wśród okolicznych mieszkańców mody na spędzanie wolnego czasu nad wodą. Celem długoterminowym projektu jest znaczące poprawienie czystości rzeki Oława na całej długości oraz jej sąsiedztwa w myśl zasady „Woda to Życie”.