Ostatni etap modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego

Za 300 milionów złotych zostanie wyremontowany węzeł na północy miasta oraz Rędzin, który będzie mógł przepuścić wody powodziowe.

RZGW we Wrocławiu podpisało czwarty i tym samym ostatni kontrakt w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. Kontrakt obejmuje realizację prac budowlanych w zakresie pogłębiania i poszerzania kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego oraz przystosowania stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych. Wartość kontraktu wynosi ponad 300 milionów złotych.

Roboty będą wykonywane w północno-zachodniej części miasta Wrocławia. Zaplanowane prace obejmą udrożnienie i ubezpieczenie koryta Kanału Miejskiego, a także mostów (Warszawskich drogowych, Warszawskiego kolejowego, Trzebnickiego, Osobowickiego), modernizację Bramy Powodziowej i Śluzy Miejskiej.

Udrożnione zostanie koryto rzeki Odry wraz z budową nowych ubezpieczeń brzegowych, likwidację przewężeń koryta Odry, poprzez przełożenie fragmentu obwałowania prawobrzeżnego, a także przystosowanie śluz Rędzińskich do przepuszczania wód powodziowych wraz z budową nowej przepławki przy jazie Rędzin usytuowanej przy prawym przyczółku jazu (wraz z wykonaniem niezbędnych ubezpieczeń brzegowych) umożliwiającą zapewnienie ciągłości morfologicznej rzeki, a także migrację ryb dwuśrodowiskowych.

Kontrakt został podpisany z firmą Sinohydro Corporation Limited, wybraną w wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego przetargu konkurencyjnego prowadzonego zgodnie z procedurami Banku Światowego.