Pierwszy Międzyuczelniany Turniej Paintball o puchar Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Pierwszym Międzyuczelnianym Turnieju Paintball o puchar Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Turniej odbędzie się dnia 24 czerwca 2012 godz. 12.00 na terenie CityPaintball, parku mieszczącego się na Stadionie Olimpijskim AWF przy ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.

Zapisy do turnieju trwać będą do 17 czerwca 2012 włącznie. Limit drużyn to 20 po 5 osób.

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, dopuszczamy możliwość wcześniejszego zakończenia zapisów.

Proponujemy dwie formy zgłoszeń:

– zgłaszanie się drużyn 5 – osobowych.

– zgłoszenie indywidualne.

 

Koszt udziału w turnieju wynosi 60 zł/ os. W kwocie tej zawiera się również opłata za grilla dla uczestników (kiełbaska + pieczywo).

 

PROMOCJA : Dla pierwszych 40 studentów lub pracowników Wyższej Szkoły Humanistycznej, którzy zgłoszą swój udział w turnieju Uczelnia ufundowała 50 % rabat!!!!

 

System rezerwacji wygląda następująco:

1. Wysyłacie mail zgłoszeniowy na adres: wioletta @humanistyczna.pl od kapitana drużyny rezerwującej z :

danymi (imionami i nazwiskami) każdego członka, nazwą drużyny, nazwą Uczelni oraz mailami i telefonami kontaktowymi. 

2. Otrzymujecie mail zwrotny z informacją o zakwalifikowaniu się do Turnieju, wysokości kwoty do zapłaty ( dla Wyższej Szkoły Humanistycznej informacji o zakwalifikowaniu się do Promocji) oraz nr konta.

3. Następnie wnosicie opłatę za turniej (60 zł/os., a w przypadku pierwszych 40 osób z Wyższej Szkoły Humanistycznej 30zł/os.) najpóźniej do 18. 06.2012 włącznie, na konto: Nordea Bank Polska S.A. 34 1440 1156 0000 0000 0158 5061

4. Przed rozpoczęciem Turnieju 24.06.2012 każdy Uczestnik musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem gry i deklarację udziału w grze Paintball.

 

Wszelkie informacje o turnieju można uzyskać pisząc na adres: wioletta @humanistyczna.pl

lub pod nr telefonów: 71 783 38 28 wew. 201; tel. kom. 602 582 843

Za organizację turnieju ze strony WSH odpowiada Wioletta Kanczewska.