Policja

Policja będzie znakować rowery, przeprowadzi pokazy daktyloskopii i konkursy dla dzieci.