Praca przy przebudowie Jazu Janowice wre. Dzięki temu na Odrze będzie bezpieczniej

Trwa gruntowna modernizacja podwrocławskiego Jazu Janowice. Dzięki tej opiewającej na około 27 mln złotych inwestycji wydatnie poprawi się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na Odrze. – Realizacja postępuje bardzo sprawnie i wiele wskazuje na to, że uda się ją zakończyć przed czasem – zapewniają przedstawiciele RZGW we Wrocławiu.

Jaz Janowice znajduje się w okolicach miejscowości Jeszkowice pod Wrocławiem, dokładnie na 232 km biegu rzeki Odry. Pierwotnie istniał tu wybudowany w latach 1912-16 jaz kozłowo-iglicowy, który w 1990 roku przebudowano i wyposażono w zamknięcia sektorowe.

Realizowana obecnie inwestycja po raz kolejny przekształci konstrukcję tego obiektu – tym razem na nowocześniejszy i mniej zawodny model jazu klapowego – wyjaśnia Piotr Stachura, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podstawowy cel modernizacji Jazu Janowice to poprawa stanu technicznego i warunków eksploatacyjnych w okresie żeglugowym i zimowym, a także w czasie przepuszczania wód powodziowych.

Remont zakłada przebudowę budowli z zamknięciami sektorowymi na kontrolowane z poziomu sterowni zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym. W efekcie tej modernizacji, obiekt zostanie dostosowany do przejścia fali powodziowej o przepływie podobnym do zanotowanego w 1997 r., zatem jest to kolejna inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo powodziowe Odry – tłumaczy Piotr Stachura.

Janowicki jaz składa się z trzech przęseł – każde z nich mierzy 32 metry. Pod koniec kwietnia 2013 roku oddano już do eksploatacji pierwsze przebudowane przęsło, w którym zastosowano wspomniane zamknięcie klapowe wraz z niezbędnym osprzętem sterującym.
Obecnie trwają prace przy drugim przęśle – po wygrodzeniu tej części jazu, funkcjonujący do tej pory potężny sektor środkowy został zdemontowany, a betonowa konstrukcja obiektu przystosowywana jest do instalacji drugiej klapy.

Zaawansowane prace prowadzone są również przy mierzącej przeszło 170 metrów przepławce umożliwiającej migrację ryb dwuśrodowiskowych. Obok przepławki powstanie profesjonalne stanowisko monitoringu migracji ryb, które pozwoli na obserwację przepływających tędy gatunków. Ten etap inwestycji powinien zostać zakończony pod koniec listopada 2013 roku.

Przebudowany został już także budynek sterowni jazu, a nad całym obiektem wykonano kładkę komunikacyjną, która będzie służyła jego sprawnej obsłudze.

Wszystkie przyczółki jazu zostały podniesione i zmodernizowane, dzięki czemu zwiększy się bezpieczeństwo powodziowe na tym odcinku Odry. Wykonane zostaną także remonty ubezpieczeń brzegowych na skarpach powyżej i poniżej stopnia – zapewnia Piotr Stachura.

Remont Jazu Janowice jest elementem projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – województwo dolnośląskie”. Drugą część tego przedsięwzięcia stanowi prowadzony równolegle remont Jazu Opatowice. Całkowita wartość obu tych zadań przekracza sumę 58 mln zł, a jej realizacja jest możliwa dzięki dotacji unijnej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Kwota dofinansowania to prawie 49,3 mln zł.

Zakończenie całości projektu, czyli przebudowy obu jazów – Janowice i Opatowice – planowane jest na koniec 2014 roku, jednak, jak zapewniają w RZGW, istnieje szansa, że prace w Janowicach uda się sfinalizować znacznie szybciej.