Regulamin konkursów w serwisie wroclawnadodra.pl

 

  1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29. lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
  2. Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji Miasta Wrocławia i Hydropolis Wrocław
  3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która poprawnie wypełni i prześle formularz konkursowy.
  4. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza konkursowego i przesłanie formularza konkursowego.
  5. Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danym konkursie.
  6. Spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytanie konkursowe zostaną wyłonieni zwycięzcy.
  7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą elektroniczną.
  8. Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu
  9. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
  10. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie newslettera serwisu wroclawnadodra.pl W każdym momencie odbiorca newslettera może zrezygnować z otrzymywania wiadomości.