Rusza rekrutacja do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Po blisko 13-letniej przerwie we wrześniu swoje podwoje otworzy renomowane Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Już za kilka dni rusza rekrutacja. Zobacz, co musisz zrobić, aby się tam uczyć i co najważniejsze – w jakich miejscach możesz później pracować.

Fot. tzs.edu.pl

Tradycja szkoły sięga 1946 roku. Wtedy Zarząd Żeglugi Śródlądowej zdecydował o utworzeniu szkoły kształcącej młodych ludzi pod kątem pracy w branży żeglugowej. Tak powstało Technikum Żeglugi Śródlądowej z siedzibą przy ul. Brucknera 10. Placówka szybko stała się jedną z najnowocześniejszych szkół w naszym mieście, a kadra nauczycielska zadbała o jak najbardziej wszechstronne wykształcenie swoich uczniów. W szkole panowały również określone zasady.

– Wprowadzona była dyscyplina w stylu wojskowym; obowiązek oddawania „honoru” starszym rocznikom, apele, marsze defiladowe, dyżury nocne oraz patrole na mieście nadawały pewien „dryl” podobny do wojskowego. Część kadry wywodziła się z wojska, np. woźnym szkoły był żołnierz Armii Andersa i miał pseudonim „Gerwazy” wspomina Władysław Wąsik, absolwent Technikum, który po ukończeniu szkoły był między innymi asystentem kapitana na barce motorowej, a po zdobyciu odpowiednich uprawnień bosmanem, a następnie samodzielnym kapitanem.

Teraz szkoła wznawia swoją działalność. Reaktywację poniekąd wymusiło duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Jej powstanie jest strategiczne między innymi dla modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, w której przyszli absolwenci będą mogli brać czynny udział.

Zawalcz o mundur i weź udział w rekrutacji

Technikum Żeglugi Śródlądowej zapewni swoim absolwentom szeroką wiedzę. Nauka będzie podzielona na dwa etapy. Pierwsza część kończąca się egzaminem zawodowym potrwa dwa lata. W tym czasie uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić żeglugę śródlądową na drogach wodnych oraz na morskich wodach wewnętrznych. Przez kolejne dwa lata adepci żeglugi zgłębią tajniki obsługi siłowni statkowych, mechanizmów pokładowych, a także urządzeń pomocniczych. W tym, aby mogli stać się jak najlepiej wykształconymi specjalistami, pomogą im między innymi nowoczesne symulatory nawigacji oraz siłowni okrętowej. Do ich dyspozycji będzie również statek Westerplatte II, na którym będą odbywać praktyki. A to wszystko pod okiem najlepszych nauczycieli.

Fot. tzs.edu.pl

Kadra nauczycielska będzie w większości rekrutowana spośród kadry Zespołu Szkół nr 18. Nauczycielami przedmiotów zawodowych będą absolwenci TŻŚ z Wrocławia. Odbyłem już spotkania z kandydatami. Ponadto zatrudnimy czynnych oficerów, którzy chcą teraz zejść na ląd, a także wychowanków Akademii Morskiej w Szczecinie mówi Paweł Zapart, dyrektor Technikum Żeglugi Śródlądowej.

Tak wyszkoleni kandydaci będą mogli pracować na przykład na statkach w przedsiębiorstwach żeglugowych, w zakładach budownictwa hydrotechnicznego czy w administracjach wodnych.

Obecnie szkoła planuje uruchomić dwie klasy. Łącznie naukę będzie mogło podjąć 52 uczniów. Jakie wymagania stawia TŻŚ wobec kandydatów? Poza warunkami, jakie należy spełniać, ubiegając się o przyjęcie do każdej szkoły ponadgimnazjalnej, przyszły uczeń powinien być sprawny fizycznie, odporny na stres oraz zmienne warunki atmosferyczne, a także mieć dobry wzrok. Umiejętność pływania nie jest warunkiem koniecznym – częścią programu są jej lekcje.

Swoje kandydatury można zgłaszać od 1 czerwca do 20 czerwca.

Więcej informacji, wykaz dokumentów aplikacyjnych, a także szczegółowy harmonogram rekrutacji znajdują się na stronie tzs.edu.pl w zakładce “Rekrutacja”.