Ruszają prace w korycie Odry

Lada moment zaczną się prace związane z udrożnieniem i pogłębieniem kanału powodziowego i kanału tzw. starej Odry we Wrocławiu. Pierwszy etap modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego pochłonie 280 mln złotych. Cała inwestycja, opiewająca na 1,4 mld złotych ma się zakończyć za dwa lata.

Przypomnijmy, na początku sierpnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisał umowę na realizację prac budowlanych w zakresie modernizacji i udrożnienia kanału powodziowego i starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich.

Z międzywala kanału powodziowego zostanie wybrana masa ziemi równa trzykrotnej kubaturze domu towarowego RENOMA. Później zostanie przetransportowana barkami na „miejsce odkładu” na Janówku, na północno-zachodnich obrzeżach Wrocławia.

Koszt tego etapu inwestycji to 280 mln złotych, prace modernizacyjne wykona spółka Energopol Szczecin.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego to jedna ze składowych planowanego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cały system obejmuje dwa główne zadania: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia.

W ramach przebudowy węzła Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej planuje m.in. pogłębianie Odry, poprawę przepustowości kanałów żeglugowych i jazów czy modernizację urządzeń hydrotechnicznych.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego pochłonie ponad 1,4 mld zł. Ponad 703 mln zł to pieniądze z budżetu państwa, a blisko 365 mln złotych, w ramach Funduszu Spójności da nam Unia Europejska . Pozostała część niezbędnej kwoty pochodzi z Banku Światowego (prawie 82 mln zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (blisko 261 mln zł).

Prace modernizacyjne Wrocławskiego Węzła Wodnego zakończą się w 2014 r.