Sprawdzamy, jak idzie modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

modernizacja_rzgw_1Sporo dzieje na stopniach wodnych, w kanale miejskim, a także w centrum Wrocławia i na śródmiejskich bulwarach. Jak idą prace?

Prace przy modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego systematycznie postępują – zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego to istotne przedsięwzięcie, które podniesie poziom bezpieczeństwa powodziowego w naszym mieście.

Zostanie to osiągnięte dzięki znaczącemu zwiększeniu przepustowości kanałów Odry na terenie Wrocławia i w efekcie zmniejszeniu kulminacji fal powodziowych – tłumaczą przedstawiciele RZGW.

Rędzin

Na Stopniu Wodnym Rędzin trwają intensywne prace przy remoncie śluzy pociągowej.

modernizacja_rzgw_2Kształtu nabiera górna głowa śluzy, zamontowana jest już zasuwa, niemal gotowe są także ściany komory. Obecnie trwają ostatnie prace przy okładzinach ścian komór oraz montaż instalacji – wyliczają wodniacy. Wykonawca planuje zakończenie modernizacji dużej śluzy do końca września 2014 roku, a w październiku przewiduje rozpoczęcie prac na małej śluzie.

Różanka

Spore zaawansowanie prac zaobserwować można również na Stopniu Wodnym Różanka.

Śluza została oddana do eksploatacji już w maju tego roku, dlatego obecnie prace wykonawcy skupiają się na jazie, który nie tylko przebudowywany jest z konstrukcji sektorowej na klapową, ale w efekcie modernizacji zostanie poszerzony o czwarte przęsło.

Dobudowywane przy lewym brzegu Odry przęsło jest już niemal gotowe, na ostatnią prostą wychodzą również prace przy kolejnym przęśle, aktualnie trwa także budowa nowej sterówki jazu. W pierwszej połowie września na III i IV klapę skierowana zostanie woda – wówczas roboty przeniosą się na kolejne przęsła – tłumaczą w RZGW.

Całość przebudowy Jazu Różanka powinna zakończyć się do lutego 2015 roku.

modernizacja_rzgw_3Kanał Miejski

Intensywne prace trwają też na całej długości Kanału Miejskiego, czyli bocznego szlaku żeglugowego poprowadzonego wzdłuż ulicy Pasterskiej.

Zakres tego zadania obejmuje nie tylko udrożnienie i ubezpieczenie koryta Kanału Miejskiego, ale również modernizację Bramy Powodziowej i Śluzy Miejskiej. Wszystkie te inwestycje pozwolą przystosować Kanał Miejski do przepuszczania wód powodziowych. Kształtów nabiera przebudowywana Brama Powodziowa, a skarpy nabrzeży są profilowane i umacniane – podkreślają wodniacy.

Centrum miasta i bulwary

Sporo dzieje się w ścisłym centrum Wrocławia, gdzie w okolicach mostu Pomorskiego gruntownej przebudowy doczekał się Jaz Wrocław I, a istotną modernizacją objęte zostały regulujące koryto Odry Śródmiejskiej zabytkowe bulwary.

Przy Jazie Wrocław I zakończono już prace żelbetowe konstrukcji i wykonawca przygotowuje się do zaplanowanego na pierwszą połowę września montażu klapy prawego przęsła. Przepławka dla ryb jest już niemal gotowa, powstaje też nowa sterownia jazu. Zakończenie tego zadania przewiduje się na początku 2015 roku – zapewniają przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

modernizacja_rzgw_4Duże zaangażowanie prac zaobserwować można również na bulwarach Odry Śródmiejskiej, których poszczególne odcinki są już wyremontowane, a na innych prace wciąż trwają.

Ten element modernizacji WWW nie tylko gruntownie porządkuje nadbrzeża rzeki i poprawia ich estetykę, ale przede wszystkim wydatnie poprawia stan techniczny obiektów brzegowych Śródmiejskiego Węzła Wodnego. Mury oporowe, kamienne skarpy i nabrzeża Odry w tej części miasta poddawane są niezbędnym naprawom i uszczelnieniom, a na niektórych odcinkach całkowitej przebudowie – wyjaśniają wodniacy.

Wszystko to pozwoli poprawić zabezpieczenie przeciwpowodziowe wyjątkowo cennej zabudowy mieszkaniowej i zabytkowego centrum miasta. Prace przy tym kontrakcie powinny zakończyć się w kwietniu 2015 roku.

Przypomnijmy, że modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego jest jednym z głównych elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO).

Prace w ramach tej potężnej inwestycji składają się z trzech komponentów. Pierwszy z nich realizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW) i obejmuje modernizację koryt i kanałów Odry, urządzeń przeciwpowodziowych oraz bulwarów.

Dwa pozostałe komponenty pilotowane są przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW) – mowa o budowie i modernizacji obwałowań Odry oraz budowie kanału przerzutowego do Widawy wraz z obwałowaniem doliny Widawy.