Stan wody na Odrze nie zagraża mieszkańcom. Aktualna sytuacja hydrologiczna (19 maja)

Przez Wrocław aktualnie przepływa fala wezbraniowa, która utworzyła się w wyniku opadów w strefie górnej Odry. Fala kulminacyjna przepłynie przez miasto dziś około godziny 22:00, jednak stan wód utrzyma się poniżej stanu alarmowego.

Według najnowszych prognoz IMGW kulminacja fali przewidziana jest w dniu dzisiejszym ok. godz. 22.00  i wynosić będzie 408 cm (42 cm poniżej stanu alarmowego), aktualnie stan na wodowskazie Trestno wynosi 389 cm. Prognozowany jest wzrost poziomu wody o 19 cm, przy takich przepływach woda mieści się w korycie rzeki i nie zagraża mieszkańcom Wrocławia – informuje Małgorzata Szafran, rzecznik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.

Przy takim stanie wód mogą wystąpić problemy na remontowanych odcinkach Wrocławskiego Węzła Wodnego. Wykonwacy robót zabezpieczają tereny, na które mogłaby wedrzeć się woda.

Pozostałe rzeki na terenie Wrocławia nie stanowią zagrożenia, a poziom wód regularnie się obniża.