WaterWays Expo 2012

W dniach 19-21 września 2012 roku we Wrocławiu w Hali Stulecia, odbędą się Międzynarodowe Targi i Konferencja Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej „WaterWays Expo 2012″.

Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2012 to miejsce spotkań administracji rządowej samorządowej, i stowarzyszeń izb gospodarczych, klastrów, parków technologicznych, środowisk przemysłowych i gospodarczych zainteresowanych rozwojem żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej jako instrumentu polityki prorozwojowej w wymiarze lokalnym, narodowym i transgranicznym. To także miejsce prezentacji rozwiązań infrastrukturalnych, technicznych, technologicznych, turystycznych jak i forum dyskusji, debat, konferencji.

Więcej informacji na stronie: www.waterways.ztw.pl