Wiceminister środowiska sprawdzał, jak idzie modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

We wtorek 1 kwietnia we Wrocławiu pojawił się Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Wiceminister odwiedził kilka miejsc, w których trwa modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, czyli jedna z największych w Polsce inwestycji hydrotechnicznych.

Przypomnijmy, modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego to jeden z głównych elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Prace w ramach tej potężnej inwestycji obejmują m.in. modernizację koryt i kanałów Odry, urządzeń przeciwpowodziowych oraz bulwarów.

I właśnie miejsca, gdzie prowadzone są prace nad wspomnianymi przedsięwzięciami w trakcie swojej wizyty w stolicy Dolnego Śląska odwiedził wiceminister Stanisław Gawłowski.

Objazd po WWW rozpoczęła wizyta na Stopniu Wodnym Rędzin, gdzie trwa przystosowanie tego obiektu do przepuszczania wód powodziowych, remont konstrukcji komór śluz oraz przebudowa ich głów.

Kolejnym przystankiem był Stopień Wodny Różanka z modernizowaną śluzą i rozbudowywanym o dodatkowe czwarte przęsło jazem. Uczestnicy delegacji obejrzeli także przystosowywany do przepuszczania wód powodziowych Kanał Miejski, budowę przepławki przy jazie Psie Pole oraz teren realizacji zadania związanego ze zwiększeniem przepustowości Kanału Powodziowego.

Ostatnim elementem była wizyta w ścisłym centrum Wrocławia, gdzie realizowane są dwa kolejne zadania – gruntowna przebudowa Jazu Wrocław I przy Moście Pomorskim oraz modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej.

Na każdym z placów budowy uczestnicy objazdu mieli okazję porozmawiać z kierownikami i przedstawicielami wykonawców na temat bieżących spraw realizacyjnych, postępów prac budowlanych oraz planowanych terminach odbioru poszczególnych etapów inwestycji – relacjonuje Piotr Stachura z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Jak podkreślają przedstawiciele RZGW, podstawowym i najważniejszym celem Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego jest znacząca poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Całkowita wartość realizowanego przez RZGW we Wrocławiu komponentu Modernizacji Wrocławskiego Węzła sięga sumy ponad 901 milionów złotych. Ta potężna inwestycja wsparta jest pokaźną dotacją ze środków Unii Europejskiej – wartość tego dofinansowania wynosi ponad 518 mln złotych.