Wiele narodów – różne myśli – jeden cel

W najbliższym czasie nasze miasto odwiedzi wielu kibiców, nie tylko z Europy, ale także z całego świata. Kolejny raz będziemy miejscem międzynarodowego spotkania. Gościć będziemy ludzi wielu narodowości, których kulturę i tradycje kształtowały szczytne myśli i idee.

Wrocławianie witają swoich gości i zapraszają na spotkanie, które będzie okazją wzajemnego poznania się i wspólnego przeżywania pozytywnych emocji.


Podczas tych piłkarskich Mistrzostw pragniemy docenić wysiłek wszystkich drużyn
i pokazać, że potrafimy bawić się i cieszyć także z sukcesów innych, którzy
w partnerskiej i sportowej rywalizacji odnoszą zwycięstwo.

 

Jesteśmy przekonani, że pozytywna energia płynąca ze wspólnego przeżywania sportowych emocji zapewni zarówno kibicom jak i piłkarzom wyjątkowe wspomnienia
z tych Mistrzostw, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do ponownego spotkania
we Wrocławiu.

 

Niniejsza Kampania stanowi jeden z elementów projektu mającego na celu promowanie idei otwartości, wzajemnego szacunki, tolerancji i dialogu międzykulturowego we Wrocławiu.

Projekt ma charakter wielosektorowy i jest tworzony i prowadzony we współpracy samorządu Miasta, partnerów biznesowych, organizacji pozarządowych, publicznych służb porządkowych, klubów sportowych, wrocławskich uczelni, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych podmiotów i instytucji.

Więcej na stronie: www.wroclaw.pl,

Zapraszamy podmioty, instytucje, organizacje chętne do współtworzenia i realizacji programu.