Wiosną ruszą przeciwpowodziowe prace na Odrze

W ciągu najbliższych trzech lat Wrocławski Węzeł Wodny czeka gruntowna modernizacja – zwiększy się jego przepustowość, koryta i kanały zostaną udrożnione, a bulwary zmodernizowane. Dzięki temu znacznie zmniejszy się ryzyko powodzi w naszym mieście. Koszt całej inwestycji to ponad 1,4 mld złotych.

Prace zaczną się jeszcze w tym roku – dzięki temu, że pieniądze na modernizację WWW są już zagwarantowane, od razu po rozstrzygnięciu przetargów będzie można podpisać umowy z wykonawcami. Pierwsze roboty na Odrze mają ruszyć już w maju.

W ramach przebudowy węzła Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej planuje m.in. pogłębianie Odry, poprawę przepustowości kanałów żeglugowych i jazów czy modernizację urządzeń hydrotechnicznych.

– Przebudowa Wrocławskiego Węzła Wodnego, razem z modernizacją obwałowań Odry i budową kanału przerzutowego do Widawy zwiększy jego przepustowość do 3100 m3/s. To zagwarantuje Wrocławiowi odpowiednią ochronę przeciwpowodziową – mówi Witold Sumisławski, dyrektor RZGW we Wrocławiu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej wyznaczył siedem głównych zadań inwestycyjnych. To m.in. modernizacja i udrożnienie kanału powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia do Starej Odry, udrożnienie Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich czy przystosowanie kanału miejskiego do przepuszczania wód powodziowych i przebudowa koryta Odry na odcinku od mostów kolejowych Poznańskich do ujścia Widawy.

Wśród planowanych inwestycji znajdziemy też przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczania wód powodziowych, modernizację bulwarów Odry Śródmiejskiej i przebudowę jazu Wrocław I.

Równocześnie będą prowadzone prace związane z modernizacją obwałowań Odry i budową kanału przerzutowego do Widawy. Te inwestycje przeprowadzi z kolei Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

– Ponad 1,5 mld złotych pochłonie też budowa suchego zbiornika w Raciborzu – dzięki niemu ewentualna fala powodziowa zmierzająca do Wrocławia zostanie spłaszczona i nie powinna przekroczyć zakładanego poziomu 3100 m3/s – dodaje Marek Skorupa, wojewoda dolnośląski.

Właśnie dzięki raciborskiemu zbiornikowi nie ma konieczności zwiększenia przepustowości Wrocławskiego Węzła Wodnego do poziomu, jaki osiągnęły przepływy podczas powodzi w 1997 r. (dochodziły do 3640 m3/s).

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego pochłonie ponad 1,4 mld zł. Ponad 703 mln zł to pieniądze z budżetu państwa, a blisko 365 mln złotych, w ramach Funduszu Spójności da nam Unia Europejska . Pozostała część niezbędnej kwoty pochodzi z Banku Światowego (prawie 82 mln zł) i Banku Rozwoju Rady Europy (blisko 261 mln zł).

Prace modernizacyjne Wrocławskiego Węzła Wodnego zakończą się w 2014 r.