Wrocławski Budżet Obywatelski: Trzy nadodrzańskie projekty, które możesz poprzeć

zatoka gondoliDziś ostatni dzień głosowania. Jeśli jesteś mieszkańcem Wrocławia i zależy ci na miejscach wypoczynku nad Odrą, w bardzo łatwy sposób możesz przyczynić się do ich powstania. Prezentujemy trzy projekty związane z rzeką, które mają szansę na realizację.

Internetowy formularz aktywny jest jeszcze tylko do północy. Aby wziąć udział w głosowaniu nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu. Wystarczy wejść na stronę WBO, wybrać trzy projekty (do 150 tysięcy złotych, od 150 do 500 tysięcy oraz powyżej 500 tysięcy złotych) i przesłać uzupełnioną deklarację.

W bazie znajdują się setki projektów, które zostały posegregowane na kategorie: rewitalizacja, edukacja, zieleń/rekreacja, sport, place zabaw, drogowe, piesze/rowerowe, inne. Wśród nich znalazły się trzy, na które z łatwością mogą zagłosować wodniacy. Mowa tu o projektach nr: 563, 298 i 170.

Pod numerem 563 kryje się najmniej kosztowny projekt o nazwie: „Wrocław, miasto stu mostów – łączy tradycję, dumę, tożsamość, działanie. Projekt polegający na trwałym oznakowaniu mostów dla użytkowników Wrocławskiego Węzła Wodnego”. Twórcy tego pomysłu potrzebują wsparcia finansowego na wykonanie tablic informacyjnych dla 32 najpopularniejszych wrocławskich mostów. Plan zakłada, by nowe oznaczenia znalazły się zarówno na lądzie, jak i od strony rzeki. Pomysłodawcy wierzą, że dzięki temu mieszkańcy i turyści nieznający poprawnych nazw mostów, lepiej poznają wiele zakątków Odry.

Z kolei liderzy projektu nr 298 chcą zrewitalizować fragment przestrzeni nadodrzańskiej w obrębie osiedla Szczepin. Chodzi im o teren pomiędzy podstawą wału przeciwpowodziowego a rzeką Odrą, który należy do Gminy Wrocław. Twórcy tego pomysłu mają poczucie, że te tereny zielone zostały zaniedbane przez ostatnie dziesięciolecia. Chcą przywrócić je do stanu z lat 70., gdy były popularnym miejscem rekreacji. Dziś relaks uniemożliwia zaniedbana zieleń oraz brak infrastruktury takiej, jak kosze na śmieci. Wnioskodawcy chcą uporządkowania zieleni, budowy obiektów małej architektury – ławek, miejsc ogniskowych, tak by na Szczepinie można było wypoczywać równie dobrze, jak w centrum, na Karłowicach, czy na tak zwanej Grobli Kozanowskiej, gdzie mieszkańcy mają do dyspozycji trakt spacerowy/ścieżkę rowerową wraz z zejściami na tereny zielone między wałem a rzeką Odrą.

Na około dwa miliony złotych został wyceniony największy z nadodrzańskich projektów, czyli propozycja nr 170 o nazwie: „Rewitalizacja wybrzeża Odry w rejonie ul. Kożuchowskiej. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów zielonych do obsługi przystani jachtowej i ciągu pieszo- rowerowego”. Mowa tu o nadbrzeżnych terenach zielonych, pomiędzy wałem powodziowym a brzegiem zatoki Odry, w obrębie Dąbie na Biskupinie. Obecnie nad zatoką funkcjonuje Harcerski Ośrodek Wodny „Stanica”, a dzielnica Dąbie została zagospodarowana budownictwem mieszkaniowym. Po wale powodziowym przebiega intensywnie użytkowany ciąg pieszo-rowerowy, prowadzący od mostu Zwierzynieckiego do Opatowic. Wnioskodawcy chcą wybudować most w pobliżu ujścia zatoki, z którego będzie można obserwować okolicę. Chcą również uwzględnić potencjał zatoki, jako miejsca lokalizacji ogólnodostępnej mariny miejskiej. A jest to praktycznie jedyne miejsce na obszarze Wielkiej Wyspy nadające się do tych celów.

Aktualnie obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje między innymi powstanie przystani, terenowych urządzeń sportowych, zieleni parkowej, polany rekreacyjnej, ciągów pieszo-rowerowych. Projekt zakłada zwiększenie walorów rekreacyjnych tego terenu i obszarów sąsiadujących poprzez ich zagospodarowanie oraz stworzenie miejsc potencjalnego wypoczynku: budowę dróg i ścieżek, elementów malej architektury, urządzeń rekreacyjnych, ławek, wiat, organizację plaży trawiastej, i stworzenie zaplecza brzegowego dla przystani i wypożyczalni sprzętu pływającego. Ważnym elementem projektu jest również budowa nadbrzeża do dobicia łodzi i montażu pomostów pływających oraz pochylni (slipu) do wodowania jednostek.

Wszystkie obiekty mają być ogólnodostępne. Jeśli projekt nr 170 zdobędzie odpowiednią liczbę głosów, skorzystają z niego: harcerze, klienci wypożyczalni łodzi, użytkownicy przystani, turyści oraz wodniacy. Wyniki poznamy najprawdopodobniej 19 października.